Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Ouders met minderjarige kinderen zijn verplicht een ouderschapsplan te maken als ze besluiten uit elkaar te gaan..
Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht.
Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamelijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding ven de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie)
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen
  • Daarnaast kunnen ouders andere afspraken laten opnemen.

Ouderschapsplan indienen

Ouders kunnen samen een ouderschapsplan opstellen. Beide ouders moeten het plan ondertekenen.

Zorgregeling of omgangsregeling

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamelijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en de opvoedingstaken verdelen.
Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.
Wilt u samen een ouderschapsplan opstellen met een onafhankelijke derde: klik hier om mij te e-mailen